Belangrijke telefoonnummers


Alarmnummer (als elke seconde telt) 112
(politie, brandweer, ambulance)

In niet levensbedreigende situaties
Politie (lokaal tarief) (0900) 88 44
Brandweer kantoor 088 229 87 01
Meld Misdaad Anoniem (0800) 70 00
Milieualarmnummer Fryslân (058) 212 24 22

Storingsnummers
Elektriciteit/gas (gratis) (0800) 90 09
Water (gratis) (0800) 03 59
Defecte straatverlichting via 14 0516

Telefonische hulpdiensten
Kindertelefoon ( 14.00-20.00 uur, gratis) (0800) 04 32
Luisterlijn Fryslân (058) 213 20 00
Luisterlijn landelijk (€ 0,05 p.m.) (0900) 07 67